Nossas quater baselgias parochialas


Baselgia sogn Andriu, RueunBaselgia sogn Gieri, Ruschein


Baselgia sogn Flurin, SiatBaselgia sogn Valentin, Pigniu