Baselgia parochiala sogn Gieri


CHEU datti dapli informaziuns davart la baselgia sogn Gieri

CHEU saveis tedlar il tuchiez dalla baselgia

Caplutta Nossadunna

CHEU datti dapli informaziuns sur dalla caplutta Nossadunna

Caplutta s. Antoni